4506

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး ၀ါဆိုသကၤန္းဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

(၃၁.၇.၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၌ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔အား ၀ါဆိုသကၤန္း ဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၀ါဆိုသကၤန္းဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲသို႔ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္တရားတရား လႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး၊  ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္တရားသူႀကီး၊ ေရးရာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၀န္ထမ္းအႀကီးအမွဴးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ရံုး အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

လွဴဒါန္းပြဲတြင္ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔ထံမွ ငါးပါးသီလခံယူျခင္း၊ ၀ါဆိုသကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ေရစက္သြန္းခ်အမွ်ေ၀ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။