5587

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး ပဥၥမအႀကိမ္ စုေပါင္းဝါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး ပဥၥမအႀကိမ္ စုေပါင္းဝါဆိုသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲအခမ္းအနားကို
(၁၇.၈.၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၀၉း၀၀)နာရီအခ်ိန၊္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္နယ္လႊတ္
ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဝါဆိုသကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္
ပစၥည္းမ်ားဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။