4795

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၁၂.၉.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္၊ ဘူမိေဗဒဌာနမွ ပါေမာကၡဌာနမွဴး ေဒါက္တာယဥ္ယဥ္ေအး တို႔မွ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ  ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကေလာ့ေက်းရြာ ေတာင္ၿပိဳမႈအျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေ၀းကို (၁၂.၉.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၂း၄၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။