5202

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၆.၂.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုရဲမွဴးႀကီးႏွင့္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ စခန္းမွဴး တို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သထံုၿမိ္ဳ႕နယ္မ်ားသို႔  “သားသားမီးမီးတို႔အတြက္ Sex Education ေပးၾကမယ္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ကိစၥႏွင့္ ေကာ္မတီသို႔လိပ္မူတိုင္ၾကားသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၂၆.၂.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၁း၁၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။