4729

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၈.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဥကၠ႒ရံုးခန္းတြင္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒၊  စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးနွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ သထံုခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ သထံုခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၊ ျပည္နယ္ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၊ ျပည္နယ္ ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ားထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ားထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ ေရးေကာ္မတီတို႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ျပည္နယ္ ဦးစီးမွဴးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ပုဂၢလိကယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲ ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၂၈.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။