1056

လႊတ္္ေတာ္ေကာ္မတီအစည္အေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

 

(၂၆-၅-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ (၁၂း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရးရာအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ အဖြဲ႕၀င္တုိ႔မွ တက္ေရာက္ၾကၿပီး တုိင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

 

ေကာ္မတီ၏ အစည္းအေ၀းကို (၂၆-၅-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ (၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။

20160526_135657